Nationella Betygsdatabasen

Tillgänglighetsredogörelse betyg.uhr.se

Universitets- och högskolerådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Följande text beskriver hur betyg.uhr.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från betyg.uhr.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Oskäligt betungande anpassning

Universitets- och högskolerådet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

Då under ca 2 % av användarna använder sig av mobil som enhet vid användning av betyg.uhr.se avser inte UHR göra webbplatsen mobilanpassad inom en närmre framtid.

Delar av siten bakom inloggning

De sidor av betyg.uhr.se som ligger bakom inloggning sidor är inte anpassade i nuläget, men kommer att anpassas i samband med att betyg.uhr.se byggs om.

Hur vi testat webbplatsen

UHR har gjort en självskattning (intern testning) av betyg.uhr.se.

Senaste bedömningen av tillgänglighet genomfördes och websidan godkändes den 2020-09-15.

Webbplatsen publicerades i mars 2013.

Redogörelsen uppdateras senast den 2021-09-15.