Vänligen vänta....

Nationella Betygsdatabasen
OBS! Du befinner dig nu i testmiljön!

Välkommen till Nationella betygsdatabasen!

 

Sedan 1999 har Sveriges gymnasieskolor haft möjlighet att leverera slutbetyg till den Nationella betygsdatabasen. Komvux har sedan 2011 haft möjlighet att leverera betyg.

Det är frivilligt och kostnadsfritt att ansluta sig till den Nationella betygsdatabasen.

Slutbetyg och examen från gymnasieskolan och komvux och även enstaka kurser från komvux förs automatiskt över till antagningssystemet när eleven anmäler sig till högskoleutbildning. När betygen skickas direkt från skolan minimeras risken för förfalskningar. 

UHR vidarebefordrar alla betygsfiler från anslutna skolor till SCB. Icke anslutna skolor måste själva skicka sina betyg till SCB.

Vanliga frågor

Var kan jag hitta brevet till eleverna som går ut i vår?

Breven till elever som går ut i vår, från gymnasium respektive komvux, finns att ladda ner under fliken "Skicka in betyg" efter att ni loggat in

 

Vem ska få ett Studiebevis?

Studiebevis ska utfärdas för elev som slutfört sin utbildning på ett nationellt program men som inte uppfyller kraven för en examen. Om eleven hoppar av och inte slutför sin utbildning ska denne istället få sina kurser utfärdade på ett ”utdrag ur betygskatalog”.

Har eleven fått beviljad förlängd studietid ska ni inte rapportera in något studiebevis. Ni rapporterar in elevens betyg när denne slutfört sin utbildning.

 

Vad ska ingå i ett Studiebevis?

I ett studiebevis skall ingå alla betygsatta kurser enligt GY11 samt Gymnasiearbete enligt elevens studieplan. Om en elev har kurser enligt GY00 ska dessa inte omvandlas och ingå i Studiebeviset utan ska utfärdas på ett samlat betygsdokument.