Vänligen vänta....

Nationella Betygsdatabasen
OBS! Du befinner dig nu i testmiljön!

Välkommen till Nationella betygsdatabasen!

 

Sedan 1999 har Sveriges gymnasieskolor haft möjlighet att leverera slutbetyg till den Nationella betygsdatabasen. Komvux har sedan 2011 haft möjlighet att leverera betyg.

Det är frivilligt och kostnadsfritt att ansluta sig till den Nationella betygsdatabasen.

Slutbetyg och examen från gymnasieskolan och komvux och även enstaka kurser från komvux förs automatiskt över till antagningssystemet när eleven anmäler sig till högskoleutbildning. När betygen skickas direkt från skolan minimeras risken för förfalskningar. 

UHR vidarebefordrar alla betygsfiler från anslutna skolor till SCB. Icke anslutna skolor måste själva skicka sina betyg till SCB.

Ska jag rapportera in betyg för elever som har fått förlängd studietid beviljat?

Nej, det är endast när eleven avslutat sina studier som du ska skicka in ett betyg.

 

Varför står det flera skolor med samma namn under "Rapporterar för" på fliken "Våra uppgifter"

I denna lista finns alla de skolor som ni rapporterar för. Om det är flera med samma namn så innebär det troligtvis att det är er skolas gamla SCB- och skolenhetskoder.

 

Vem ska få ett Studiebevis?

Studiebevis ska utfärdas för elev som slutfört sin utbildning på ett nationellt program men som inte uppfyller kraven för en examen. Om eleven hoppar av och inte slutför sin utbildning ska denne istället få sina kurser utfärdade på ett ”utdrag ur betygskatalog”.

Har eleven fått beviljad förlängd studietid ska ni inte rapportera in något studiebevis. Ni rapporterar in elevens betyg när denne slutfört sin utbildning.

 

Vad ska ingå i ett Studiebevis?

I ett studiebevis skall ingå alla betygsatta kurser enligt GY11 samt Gymnasiearbete enligt elevens studieplan. Om en elev har kurser enligt GY00 ska dessa inte omvandlas och ingå i Studiebeviset utan ska utfärdas på ett samlat betygsdokument.